მორალური Prudence Capitalista

-ბ-ნი… მე ვფიქრობ, რომ…
-Dime.
-ეს იყო აზრს, მაგრამ მე გადავწყვიტე თვითმმართველობის ცენზურას და არ.

§

მორალური Prudence Capitalista

Autotormento autoinfligido
para poder continuar [ცოცხალი]
დაავადებული, lo que de alguna
forma parece mejor que quedar
en el olvido y ni siquiera
poder quedar.

რატომ?

§

და თუ რომ გმირი კვდება…
მაგრამ გმირები ცნობილი უნდა იყოს.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *