Morał Prudence Capitalista

-Pan… Myślę, że…
-Moneta dziesięciocentowa.
-To było do wyrażania myśli, ale postanowiłem siebie cenzurę i nie.

§

Morał Prudence Capitalista

Autotormento samookaleczenia
kontynuować [żywy]
cierpienie, które w jakiś sposób
Postać wydaje lepiej pozostać
zapomniane, a nawet
się.

Dlaczego?

§

A jeśli jest bohater umiera…
Ale bohaterowie powinny być znane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *