Moral Prudence capita

-Mr.… Jag tror att…
-dime.
-Det var för att uttrycka en tanke, men jag bestämde mig att själv censurera och inte.

§

Moral Prudence capita

Autotormento autoinfligido
para poder continuar [levande]
lider, lo que de alguna
forma parece mejor que quedar
en el olvido y ni siquiera
poder quedar.

Varför?

§

Och om att vara en hjälte dör…
Men hjältarna ska vara kända.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *